Darujte nám 2% zo svojich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojichdaní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.
 
Ako postupovať:
1. Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 • do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
 • stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - príloha v dolnej časti textu
 • údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
         Identifikačné číslo (IČO): 37900706
 • obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 26. 04. 2023 do ZŠ s MŠ, Radoľa 326.
2. Podávate si daňové priznanie sami?
 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,- €
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznanie, typ B XII. oddiel priznania)
 • údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
         Identifikačné číslo (IČO): 37900706
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
3. Postup pre právnické osoby
 • riadne vyplňte daňové priznanie
 • vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,- €)
 • v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania)
 • údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región
         Identifikačné číslo (IČO): 37900706
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.