Darujte nám 2% zo svojich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej organizácii.
Obraciame sa na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zo zaplatenej dane a pomôcť tým škole a škôlke, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude použitá na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania.

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane alebo kópiu daňového priznania (typ A – strana č. 5, typ B – strana č. 12, právnické osoby – strana č. 12) odovzdajte škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Bez tohto vyhlásenia alebo daňového priznania nebude možné platbu identifikovať.

V roku 2019 sa na 2% z dane vyzbieralo pre Základnú školu s materskou školou, Radoľa 326  3 691,10 €, ktoré boli použité na nákup preliezky do areálu materskej školy (preliezka bude osadená v mesiaci marec 2020) a nákup spotrebného materiálu, za čo Vám srdečne ďakujú žiaci i zamestnanci školy a škôlky a veríme, že i v tomto roku nám prejavíte priazeň venovaním 2% zo zaplatenej dane.

Tlačivá obdržíte Vy alebo Vaše dieťa na riaditeľstve školy, od triedneho učiteľa alebo na www.zsradola.edu.sk.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Vyhlásenie 2019133.04 KB
PDF icon Potvrdenie 201935.96 KB
PDF icon Skrátený postup krokov24.93 KB