Ospravedlnenie

Základná škola s materskou školou porušila zákaz diskriminácie podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon). Z uvedeného dôvodu sa Základná škola s materskou školou ospravedlňuje Vanesse Žihalovej za porušenie diskriminácie vo vzťahu k jej osobe.