Ponuka záujmových útvarov šk. r. 2021/2022

P. č.

Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

1.

Mladý záchranár CO 5. - 9. r.

 p. uč. Berešíková

 2.

Svet čísel 5. - 9. r.

 p. uč. Palúchová

 3.

Putovanie jazykom 5. - 9. r.

 p. uč. Zipserová

 4.

Škola hrou 5. - 9. r.

p. uč. Dubačová

5.

LEGO

p. uč. Kubalová