Testovanie 5-2019 - výsledky


Základné údaje / Predmety

MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

20

20

Maximálny počet bodov v teste

30

30

Priemerný počet bodov školy

22,4

21,6

Priemerný počet bodov v rámci SR

19,0

19,4

Priemerná úspešnosť školy (v %)

74,7

72,0

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer (v %)

63,4

64,8

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %)

11,3

7,2