Zmluvy 2014

Dokumenty: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Kolektívna zmluva 201472.4 KB
PDF icon Nadácia Spoločne pre región - Zmluva o spolupráci539.28 KB
PDF icon Milan Delinčák - BUKOV - Zmluva o spolupráci_Kúpna zmluva769.73 KB
PDF icon MŠVVaŠ SR - Zmluva o výpožičke č. 2089_2014223.4 KB
PDF icon ZUŠ - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/201435.59 KB
PDF icon Kolektívna zmluva 2014 - Dodatok č. 123.2 KB
PDF icon Miroslav Dudoň - DUKÁT - Kúpna zmluva151.38 KB
PDF icon Nordfood, s. r. o. - Kúpno-predajná zmluva594.65 KB
PDF icon NOBA - SMOKER, s. r. o. - Obchodná kúpna zmluva354.25 KB
PDF icon ZUŠ - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2014141.26 KB
PDF icon IVES - Zmluva o dielo č. R_69_20141.32 MB
PDF icon SPP, a. s. - Zmluva o dodávke plynu č. 9105537170993.17 KB
PDF icon ING Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. - Zamestnávateľská zmluva č. 42388660_ZA1210471.7 KB
PDF icon Slovak Telecom, a. s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 0414212177193.17 KB
PDF icon Slovak Telecom, a. s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ISDN č. 02966361.74 MB
PDF icon KOMENSKY, s. r. o. - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služie č. VK_09_09_226308.88 KB
PDF icon Eduard Mittelham - Zmluva o dielo - preprava a zneškodnenie odpadu č. 20010_200125507.27 KB
PDF icon Orange Slovensko, a. s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A79710121.66 MB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185598744.83 KB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185599741.43 KB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185602731.11 KB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185603723.46 KB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185605743.93 KB
PDF icon Stredoslovenská energetika, a. s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100185606750.89 KB
PDF icon Nadácia Spoločne pre región - Darovacia zmluva660.55 KB
PDF icon Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod - Zmluva o spolupráci_Kúpna zmluva č. 127763.9 KB
PDF icon Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod - Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci207.48 KB
PDF icon T + T, a. s. - Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov č. 2828_A498.98 KB
PDF icon DDS Tatra banky. a. s. - Zamestnávateľská zmluva č. 2014372754.81 KB
PDF icon O2 Slovakia, s. r. o. - Dohoda o prevode telefónneho čísla970.27 KB
PDF icon Generali Poisťovňa, a. s. - Poistná zmluva č. 572007802819.75 KB
PDF icon SEVAK, a. s. - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 201433781.39 MB
PDF icon AXA, d.d.s., a. s. - Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 100010311339.66 KB
PDF icon MŠVVaŠ SR - Zmluva o výpožičke č. 5231_2014217.18 KB
PDF icon Tatranská mliekareň, a. s. - Kúpna zmluva561.43 KB
PDF icon Vema, s. r. o. - Licenčná zmluva156.4 KB
PDF icon Generali Poisťovňa, a. s. - Poistná zmluva č. 572007858019.48 KB
PDF icon NÚCEM - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1057_2013 o rámcových podmienkach spolupráce235.94 KB
PDF icon DOXX, s. r. o. - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov č. 145114178913.72 KB
PDF icon RWE Gas Slovensko, s. r. o. - Zmluva o združenej dodávke plynu1.06 MB
PDF icon Generali Poisťovňa, a. s. - Poistná zmluva č. 240422556019.86 KB
PDF icon Ľuboslav Moravčík - Potravinka - Kúpna zmluva1004.37 KB
PDF icon KOMENSKY, s. r. o. - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK_09_09_226105.8 KB
PDF icon DOXX, s. r. o. - Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus č. 14cpK114009423.21 KB
PDF icon Milan Delinčák - BUKOV - Darovacia zmluva 10_2014149.95 KB
PDF icon Milan Delinčák - BUKOV - Darovacia zmluva 11_2014147.91 KB
PDF icon Milan Delinčák - BUKOV - Darovacia zmluva 12_2014147.16 KB