bursa escort bayan gorukle escort
bursa escort bayan gorukle bursa escort bayan
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri
anal porno izle türbanlı porno izle travesti porno izle türk porno izle hd porno izle mobil porno izle
Základná škola, Radoľa 326 https://zsradola.sk sk Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ https://zsradola.sk/content/usmernenie-k-z%C3%A1pisu-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-z%C5%A1 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skola-zapis-300x217_0.png"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skola-zapis-300x217_0.png" title="Usmernenie k zápisu do 1. ročníka ZŠ" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-422-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skola-zapis-300x217_0.png" width="300" height="217" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center; margin-bottom: 11px;" align="center"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční</span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 11px;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">dňa 3. apríla 2023 (pondelok) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny </span></span></span></span></strong></span></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 11px;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">a 4. apríla 2023 (utorok) v čase od 14.00 do 17.00 hodiny </span></span></span></span></strong></span></p><p style="text-align: center; margin-bottom: 11px;" align="center"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">v novej budove školy na druhom poschodí.</span></span></span></span></strong></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"> </p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonní zástupcovia priniesli platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa - originál. </span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje (dieťa alebo rodič je chorý) alebo máte iné vážne dôvody, pre ktoré sa zápisu nemôžete zúčastniť, kontaktujte školu na tel. čísle: 0414212443 alebo 0911972123.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Žiadosť o prijatie do základnej školy môže zákonný zástupca podať prostredníctvom <a href="https://zsradola.edupage.org/register/">elektronickej prihlášky</a> zverejnenej na webovej stránke školy. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, bude pripravená v škole a v deň zápisu ju zákonný zástupca podpíše.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Pri zápise dieťaťa základná škola vyžaduje:</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">- osobné údaje o dieťati - meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo a adresa trvalého pobytu dieťaťa;</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">- osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje na účely komunikácie (telefónne číslo, e-mail, elektronická schránka). </span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">V prípade, že nemáte možnosť podať prihlášku elektronicky, sú potrebné k zápisu tieto tlačivá:</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"><a href="https://cloud-c.edupage.org/cloud/Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf?z%3ACs3oLMHwcI3WpvxPiAKN9cPt9%2B%2FsaLENIIq90JUCjnHFBNmDU%2BgfSzge1jYuDvjW">Prihlaska_na_vzdelavanie_v_zakladnej_skole.pdf</a></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;"><a href="https://cloud-b.edupage.org/cloud/Dotaznik_k_zapisu_do_1rocnika.doc?z%3AHjK0YlEGe7Nco5Vfn3IzbxG%2BIbBJuVF7h%2FKpF1Ll4VmiCUtab6K%2FqEgV9Gg04cYC">Dotaznik_k_zapisu_do_1rocnika.doc</a></span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Zákonný zástupca si môže potrebné tlačivá stiahnuť z našej internetovej stránky a priniesť už vyplnené v deň zápisu    do školy alebo si ich vypíše pri zápise v škole. </span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"> </p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje <strong>podpis oboch zákonných zástupcov</strong> dieťaťa. </span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: </span></span></span></span></span></span></p><ul><li style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad <span style="text-decoration: underline;">neoverenou kópiou rozhodnutia súdu</span>),</span></span></span></span></span></span></li><li style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad <span style="text-decoration: underline;">potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu</span>, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo</span></span></span></span></span></span></li><li style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">vec nezenesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad <span style="text-decoration: underline;">čestným vyhlásením zákonnéh zástupcu</span>)</span></span></span></span></span></span></li></ul><p style="margin-bottom: 11px;"><a href="https://cloud-8.edupage.org/cloud/Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx?z%3AcNi6JaOh1xZTlVewxs1Xo9%2BZhWhz%2FOeoyF%2B4sqmyTlS54cNkHfxlx9Z3QuAukT3f">Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx</a></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">V prípade, ak:</span></span></span></span></span></span></p><ul><li style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,</span></span></span></span></span></span></li><li style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa. </span></span></span></span></span></span></li></ul><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy <strong>písomné vyhlásenie</strong>.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><a href="https://cloud-8.edupage.org/cloud/Pisomne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx?z%3A8Ps6pOlW5tGcDHEhcXp1pKG3Z2tqdfFbfvK6pozM2WxLfASSPGo40WElYsTSmzAA">Pisomne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx</a></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><em><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Ako postupovať pri zápise dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?</span></span></span></span></span></span></em></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá riaditeľovi základnej školy spolu  s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><em><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Ako postupovať, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť?</span></span></span></span></span></span></em></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť,  je povinnosťou rodiča zapísať ho do ZŠ  a zároveň požiadať riaditeľa školy na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu,            </span></span></span></span></span></span><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">o pokračovanie plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.mája 2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárnoho vzdelávania.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"><a href="https://cloud-5.edupage.org/cloud/Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PV.doc?z%3AFb%2B87Zeg3okCKjCs3NX058epv9ZuaGbUEVtvVT2PLMorAxVzowJliBe58I%2FjgO9v">Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PV.doc</a></p><p style="margin-bottom: 11px;"><a href="https://cloud-2.edupage.org/cloud/Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv.doc?z%3A94XN4L5%2Bvgk4tD1FIL%2BpIi5nXdV%2F3dEd36fYcKxM%2FG684t8O%2F0eqyyiJjK7fIpuP">Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_ppv.doc</a></p><p style="margin-bottom: 11px;"><em><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?</span></span></span></span></span></span></em></p><p style="margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: Calibri,sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt;"><span style="line-height: 107%;"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif;">Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca predkladá aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.</span></span></span></span></span></span></p><p style="margin-bottom: 11px;"> </p><p> </p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 1.8em;"><strong><em id="">Tešíme sa na Vás!</em></strong></span></p> </div></div></div> Wed, 08 Mar 2023 08:56:59 +0000 Anna Birova 422 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/usmernenie-k-z%C3%A1pisu-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka-z%C5%A1#comments Darujte nám 2% zo svojich daní https://zsradola.sk/2percenta <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg" title="Darujte nám 2% zo svojich daní" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-9-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/field/image/2percenta.jpg" width="170" height="153" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <h2><span style="font-size: small;">Vážení rodičia a priatelia školy,</span></h2><p class="rtejustify">pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!</p><p class="rtejustify">Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojichdaní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!</p><p class="rtejustify">Finančné prostriedky budú použité na:</p><ul style="list-style-type: circle;"><li>skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole</li><li>skvalitnenie vybavenia školy</li></ul><div>Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.</div><div> </div><div>Ako postupovať:</div><div><strong>1.</strong> <strong>Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň</li><li>požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane</li><li>z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.</li><li>stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - príloha v dolnej časti textu</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li><span style="text-decoration: underline;">obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 26. 04. 2023 do ZŠ s MŠ, Radoľa 326.</span></li></ul><div><div><strong>2. Podávate si daňové priznanie sami?</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplňte daňové priznanie</li><li>vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,- €</li><li>v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznanie, typ B XII. oddiel priznania)</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.</li></ul></div><div><div><div><strong>3. Postup pre právnické osoby</strong></div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplňte daňové priznanie</li><li>vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,- €)</li><li>v daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania)</li><li>údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:</li></ul><div>         Obchodné meno alebo názov: Nadácia Spoločne pre región</div><div>         Identifikačné číslo (IČO): 37900706</div><div><ul style="list-style-type: disc;"><li>riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.</li></ul></div><div><br /><br /></div></div></div></div></div></div></div><div> </div></div><p> </p><p> </p><table class="Table" style="margin-left: 36.0pt; border: none;"><tbody><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr><tr><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td><td style="border: none; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td></tr></tbody></table> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/vyhlasenie-o-zd-2022.pdf" type="application/pdf; length=96223" title="vyhlasenie-o-zd-2022.pdf">Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby</a></span></td><td>93.97 KB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/potvrdenie-o-zd-2022_editovatelne.pdf" type="application/pdf; length=88571" title="potvrdenie-o-zd-2022_editovatelne.pdf">Potvrdenie o zaplatení dane</a></span></td><td>86.5 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden view-mode-rss clearfix"> <ul class="field-items"> <li class="field-item even" rel="dc:subject"> <a href="/tags/dane" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">dane</a> </li> <li class="field-item odd" rel="dc:subject"> <a href="/tags/%C5%A1kola" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">škola</a> </li> <li class="field-item even" rel="dc:subject"> <a href="/tags/pomoc" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">pomoc</a> </li> </ul> </div> Fri, 17 Feb 2023 06:55:05 +0000 Anna Birova 9 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/2percenta#comments Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách https://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p>Dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“). Predmetný zákon bol zverejnený v zbierke zákonov SR:<span> </span><a href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/496/vyhlasene_znenie.html" data-cke-saved-href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/496/vyhlasene_znenie.html">496/2022 Z.z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa záko... - SLOV-LEX </a></p><p>Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa,<span> </span><strong><span>čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu</span>.</strong></p><p>V zmysle § 52zzp ods. 4 novely zákona o dani z príjmov:</p><p><em>Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:</em></p><ul><li><em>50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo</em></li><li><em>140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku,<span> </span>a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku;<span> </span>to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.126a)</em></li></ul><p>Odkaz na osobitný predpis je § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Predmetné ustanovenie zákona o dotáciách do 31.12.2022 umožňuje súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberanie daňového bonusu na deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.<span> </span><strong>Od 01.01.2023 novela zákona o dani z príjmov už<span> </span>neumožňuje súbeh<span> </span>poberania dotácie na stravu a daňového bonusu na deti do 18 rokov veku</strong>. </p><p>V zmysle novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách,<span> </span><strong>dôjde k zmene pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko tieto už nebudú mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus</strong>.</p><p>Vzhľadom na novelu zákona o dani z príjmov, oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu<span> </span><strong>od 01.01.2023</strong><span> </span>jeho zákonný zástupca preukazuje zriaďovateľovi školy<span> </span><a href="https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778" data-cke-saved-href="https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778"><strong>novým čestným vyhlásením</strong></a>, v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023.pdf" type="application/pdf; length=24670">cestne_vyhlasenie_od_01_01_2023.pdf</a></span></td><td>24.09 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div> Thu, 14 Jul 2022 10:36:19 +0000 Anna Birova 439 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o#comments Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy https://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" title="Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-329-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" width="225" height="225" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p><span style="font-size: x-large;"><strong>→</strong></span> <a href="https://zsradola.edupage.org/news/#328"> Prijímanie detí do materskej školy šk. rok 2022/2023</a></p> </div></div></div> Thu, 12 May 2022 07:05:29 +0000 Anonymný 329 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly#comments Ponuka záujmových útvarov šk. r. 2021/2022 https://zsradola.sk/content/ponuka-z%C3%A1ujmov%C3%BDch-%C3%BAtvarov-%C5%A1k-r-20212022 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: left;"><img src="/sites/default/files/images12.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="253" height="127" /></p><table border="0"><tbody><tr><td><table class="MsoNormalTable" style="margin-left: 3.75pt; border-collapse: collapse; width: 750px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"><td style="width: 42.55pt; border: 2.25pt ridge black; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><strong>P. č.</strong></td><td style="width: 276.4pt; border-width: 2.25pt 2.25pt 2.25pt medium; border-style: ridge ridge ridge none; border-color: black black black -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="369"><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Záujmový útvar</strong></p></td><td style="width: 127.6pt; border: ridge black 2.25pt; border-left: none; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="170"><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong>Vedúci záujmového útvaru</strong></p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 1;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal">1.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Mladý záchranár CO 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Berešíková</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 2;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> 2.</span></p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Svet čísel 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Palúchová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 3;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> 3.</span></p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Putovanie jazykom 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt;"> </span>p. uč. Zipserová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal"> 4.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">Škola hrou 5. - 9. r.</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal">p. uč. Dubačová</p></td></tr><tr style="mso-yfti-irow: 4;"><td style="width: 42.55pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt; border-style: none ridge ridge; border-color: -moz-use-text-color black black; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="57"><p class="MsoNormal">5.</p></td><td style="width: 276.4pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: ridge black 2.25pt; border-right: ridge black 2.25pt; mso-border-top-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-left-alt: three-d-emboss black 2.25pt; mso-border-alt: three-d-emboss black 2.25pt; padding: 0cm 3.75pt 0cm 3.75pt;" width="369"><p class="MsoNormal">LEGO</p></td><td style="width: 127.6pt; border-width: medium 2.25pt 2.25pt medium; border-style: none ridge ridge none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; padding: 0cm 3.75pt; text-align: center;" width="170"><p class="MsoNormal">p. uč. Kubalová</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> </div></div></div> Tue, 15 Sep 2020 15:16:31 +0000 Anna Birova 47 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/ponuka-z%C3%A1ujmov%C3%BDch-%C3%BAtvarov-%C5%A1k-r-20212022#comments Poplatok za MŠ https://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" title="Poplatok za MŠ" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-311-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" width="232" height="218" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong> <strong>na mesiac nasledujúci.</strong> Výška mesačného príspevku <strong>10,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa č. 2/2008 dodatok č. 9. V čase letných prázdnin je výška príspevku <strong>15,- €</strong>. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). <strong>Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.</strong></p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo <strong>3360689159</strong>, kód banky <strong>0200</strong>. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno a priezvisko dieťaťa MŠ</span> (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20212022.</p><p style="text-align: justify;">Spôsob platenia:</p><p style="text-align: justify;">- september <strong>20,- €.</strong></p><p style="text-align: justify;">- október <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- november <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- december <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Platby za obdobie január až jún 2022 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku</strong></span>. </strong></p><p style="text-align: justify;">- január <strong>20,- €</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong></strong>- február <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- marec <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- apríl <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- máj <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- jún <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p>Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za MŠ.</p><p style="text-align: justify;">Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.<br /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:DontVertAlignCellWithSp></w:DontVertAlignCellWithSp> <w:DontBreakConstrainedForcedTables></w:DontBreakConstrainedForcedTables> <w:DontVertAlignInTxbx></w:DontVertAlignInTxbx> <w:Word11KerningPairs></w:Word11KerningPairs> <w:CachedColBalance></w:CachedColBalance> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"></m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="--"></m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac> <m:dispDef></m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"></m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"></m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"></m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> </div></div></div> Thu, 27 Aug 2020 15:37:07 +0000 Anna Birova 311 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1#comments Školská jedáleň https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><strong>POKYNY PRE STRAVNÍKOV</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.</p><p style="text-align: justify;">2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle <strong>0950 629 339</strong> aj <span style="text-decoration: underline;">formou sms</span>. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.</p><p style="text-align: justify;">3. <strong>Dieťa/žiak, ktorý spĺňa podmienky</strong> na dotáciu k stravovacím návykom, má nárok na obed iba v prípade, ak sa <span style="text-decoration: underline;">zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.</span></p><p style="text-align: justify;">4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.</p><p style="text-align: justify;">5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.</p><p style="text-align: justify;" dir="ltr">6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:</p><table border="0"><tbody><tr><td><strong>Veková skupina stravníkov</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Desiata</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Obed    <br /></strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Olovrant</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Nákup potravín</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Čiastočné režijné náklady</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Stravný lístok celkom </strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Úhrada zákonného zástupcu mesačne</strong></td></tr><tr><td>stravník MŠ</td><td style="text-align: center;"> 0,45 €</td><td style="text-align: center;">1,10 € </td><td style="text-align: center;">0,35 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 € <br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>38,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ I. stupeň</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">1,50 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,50 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,50 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>30,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ II. stupeň</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">1,70 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,70 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,70 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>34,- € <br /></strong></td></tr><tr><td>Dospelí stravníci</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">5,21 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>2,20 €</strong></td><td style="text-align: center;">3,01</td><td style="text-align: center;"><strong>5,21 €</strong></td><td style="text-align: center;">-</td></tr></tbody></table><p>7. Spôsoby úhrady stravného:</p><p><span style="text-decoration: underline;">Poštovou poukážkou</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne</span>.</p><p>Pri úhrade od augusta /už na mesiac september/je potrebné uviesť <strong>pridelený variabilný symbol - EduID</strong> - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba akceptovaná. Výnimka: novo prijaté dieťa/žiak, ktorý nemá EduID, mu budepridelené v priebehu septembra, dovtedy zadajú do  poznámky: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ.<strong></strong></p><p>Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), nebude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava v nasledujúcom mesiaci.</p><p>Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na účet uvedený v zápisnom lístku raz ročne v mesiaci júl.</p><p>8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do <span style="text-decoration: underline;">25. dňa predchádzajúceho mesiaca</span> na účet školskej jedálne <strong>SK41 0200 0000 0033 6072 7557.</strong></p><p>9. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o <strong>1,30 €</strong> podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.</p><p>10. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!</p><p>11. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne.<strong><br /></strong></p> </div></div></div> Fri, 21 Aug 2020 19:24:13 +0000 Anonymný 186 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88#comments Projekt ESF "Škola pre život" https://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><img src="/sites/default/files/logo_0.png" width="964" height="127" /></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Základná škola s materskou školou, Radoľa 326</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p><p style="text-align: center;">Názov projektu: <strong>Škola pre život</strong></p><p style="text-align: center;">Kód projektu v ITMS2014+ : <strong>312011S208</strong></p><p style="text-align: center;">Doba realizácie projektu: <strong>08.2019 do 07.2021</strong><strong></strong></p><p style="text-align: center;">Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov<strong></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: justify;">Projekt <strong>"Škola pre život"</strong> sa zameriava na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v Základnej škole s materskou školou v Radoli.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Hlavné aktivity projektu sú:</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1a) Mimoškolská činnosť<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2a) Pedagogické kluby</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2b) Vzdelávanie pedagógov<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">3. Koordinácia projektu</p><p style="text-align: justify;"><strong>Cieľové skupiny projektu:</strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1. Žiaci základnej školy na ISCED 1 a ISCED 2 v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Cieľom predloženého projektu je zlepšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov našej školy a zároveň zlepšiť kompetencie učiteľov rozvíjať tieto gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Realizácia aktivít projektu je navrhnutá komplexne tak, aby boli obsiahnuté všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Aktivity obsahom a rozsahom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Očakávané výsledky sú:</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie prospechu žiakov (zlepšenie klasifikačného priemeru žiakov)<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie výsledkov žiakov v celonárodnom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Overenie výsledkov projektu: štatistické overenie výsledkov žiakov zapojených do realizácie projektu.</p><p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>dopytovo-orientovaný projekt</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><a href="http://www.esf.gov.sk">www.esf.gov.sk</a>, <a href="http://www.minedu.gov.sk">www.minedu.gov.sk</a></em></strong></p> </div></div></div> Tue, 10 Sep 2019 18:04:19 +0000 Anna Birova 413 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot#comments Poplatok za školský klub detí https://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" title="Poplatok za školský klub detí" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-180-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" width="204" height="204" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong>. Výška mesačného príspevku <strong>10,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.</p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať iba <span style="text-decoration: underline;">poštovou poukážkou</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom na účet</span> číslo <strong>SK51 0200 0000 0033 6068 9159.</strong></p><p style="text-align: justify;">Variabilný symbol:   <strong>20222023</strong></p><p style="text-align: justify;">správa pre prijímateľa: <strong>meno, priezvisko a trieda žiaka</strong></p><p style="text-align: justify;">Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:</p><p style="text-align: justify;">a) za obdobie september až december 2022 v príslušnom kalendárnom roku,</p><p style="text-align: justify;">b) za obdobie január až jún 2023 v nasledujúcom kalendárnom roku.</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno, priezvisko a triedu žiaka</span>, do kolónky variabilný symbol <strong>2022/2023</strong>.</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dôrazne žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za školský klub detí a neuhrádzali ho vopred na celý školský rok!</strong></span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p> </p><p> </p><p style="text-align: justify;"> </p> </div></div></div> Sun, 08 Sep 2019 18:30:54 +0000 Anna Birova 180 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD#comments Platenie stravného https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88-inform%C3%A1cie-0 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/kucharik.gif"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/kucharik.gif" title="Platenie stravného" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-177-FQX8Z0TzsXw"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/kucharik.gif" width="158" height="124" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p><strong style="line-height: 1.538em;">Pokyny pre platiteľov stravného trvalým príkazom v banke</strong></p><p>Doplňujúci údaj:      Priezvisko a meno žiaka, trieda                     </p><p><span style="line-height: 1.538em;">Variabilný symbol:  EduID - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi         <br /></span></p><p>stravník MŠ      <strong>29,00 €/mesačne</strong><strong>     </strong></p><p>stravník ZŠ I. stupeň<strong>     23,00 €/mesačne</strong></p><p>stravník ZŠ II. stupeň    <strong>25,00 €</strong>/<strong>mesačne</strong> <strong><br /></strong></p><p>Zadanie trvalého príkazu :  <strong>Prvá platba:  25. 08. 2021</strong>   <strong>Posledná platba:</strong>  <strong>25. 05. 2022</strong></p><p><strong></strong>Školská jedáleň účet:  <strong>SK41 0200 0000 0033 6072 7557</strong></p><p><strong>INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Poplatky za stravu možno uhrádzať: - </strong>poštovou poukážkou  - trvalým príkazom z osobného účtu najneskôr do 20. dňa v mesiaci <strong></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Poštové poukážky je<em> </em><em>nutné uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci,</em><em> </em>na mesiac</strong> nasledujúci, v opačnom prípade strava nebude objednaná.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Obedy sa odhlasujú najneskôr deň vopred do 14,<sup>00</sup> hod., v nevyhnutných prípadoch do 7,<sup>00</sup> hod., v prípade výletov a exkurzií sa strava odhlasuje 2 dni vopred.</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong></strong><span style="line-height: 1.5;">V prípade akýchkoľvek otázok volať na tel. č. 041/421 33 01.</span></p><p> <span style="line-height: 1.5;">Ďakujem                                                                                         <br /></span></p><p> <!--break--></p><p> </p> </div></div></div> Mon, 12 Aug 2019 07:02:22 +0000 Anonymný 177 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88-inform%C3%A1cie-0#comments