bursa escort bayan gorukle escort
bursa escort bayan gorukle bursa escort bayan
bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan bursa escort bayan alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri
anal porno izle türbanlı porno izle travesti porno izle türk porno izle hd porno izle mobil porno izle
Základná škola, Radoľa 326 https://zsradola.sk sk Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy https://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" title="Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-329-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/skolka.jpeg" width="225" height="225" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: justify;"><strong style="font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration: inherit; font-style: inherit;">Žiadosti rodiča (matka, otec), </strong>inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca")<strong style="font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration: inherit; font-style: inherit;"> </strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: center;"><strong style="font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration: inherit; font-style: inherit;">o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: center;"><strong style="font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration: inherit; font-style: inherit;">v Základnej škole s materskou školou, Radoľa 326, </strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: center;">na školský rok 2024/2025</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: center;">sa budú podávať v čase<strong style="font-family: inherit; font-size: inherit; text-decoration: inherit; font-style: inherit;"> od 1. mája do 31. mája 2024</strong>.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; line-height: inherit; text-align: justify;"><br /><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: inherit; text-align: justify;">Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. <strong style="font-family: inherit; font-size: inherit;">Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné</strong>.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-subor field-type-file field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even"><table class="sticky-enabled"> <thead><tr><th>Príloha</th><th>Veľkosť</th> </tr></thead> <tbody> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms_2024_2025.pdf" type="application/pdf; length=388964" title="ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms_2024_2025.pdf">Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2024/2025</a></span></td><td>379.85 KB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/pisomne_vyhlasenie_k_podaniam.pdf" type="application/pdf; length=419883" title="pisomne_vyhlasenie_k_podaniam.pdf">Písomné vyhlásenie k podaniam</a></span></td><td>410.04 KB</td> </tr> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf" type="application/pdf; length=432738" title="cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf">Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu</a></span></td><td>422.6 KB</td> </tr> <tr class="even"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/podmienky_prijimania_deti_do_ms.pdf" type="application/pdf; length=353703" title="podmienky_prijimania_deti_do_ms.pdf">Podmienky prijímania detí do MŠ</a></span></td><td>345.41 KB</td> </tr> <tr class="odd"><td><span class="file"><img class="file-icon" alt="PDF icon" title="application/pdf" src="/modules/file/icons/application-pdf.png" /> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/prilohy/usmernenie_k_prijimaniu_deti_2024.pdf" type="application/pdf; length=878693" title="usmernenie_k_prijimaniu_deti_2024.pdf">Usmernenie k prijímaniu detí 2024</a></span></td><td>858.1 KB</td> </tr> </tbody> </table> </div></div></div> Fri, 26 Apr 2024 09:26:03 +0000 Anonymný 329 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/ozn%C3%A1menie-o-prij%C3%ADman%C3%AD-det%C3%AD-do-materskej-%C5%A1koly#comments Školská jedáleň https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/kucharik.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/kucharik.jpg" title="Školská jedáleň" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-186-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/kucharik.jpg" width="272" height="209" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><strong>POKYNY PRE STRAVNÍKOV</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Strava sa prihlasuje na začiatku a počas školského roka na základe zápisného lístka.</p><p style="text-align: justify;">2. Strava sa odhlasuje deň vopred do 14,00 hod.! V prípade ochorenia dieťaťa do 7,00 hod. ráno v ten deň. Školské akcie ako sú výlety, branné cvičenia, exkurzie, športové akcie a pod. do 48 hod. vopred na tel. čísle 041/4213301 a na tel. čísle <strong>0950 629 339</strong> aj <span style="text-decoration: underline;">formou sms</span>. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.</p><p style="text-align: justify;">3. <strong>Dieťa/žiak, ktorý spĺňa podmienky</strong> na dotáciu k stravovacím návykom, má nárok na obed iba v prípade, ak sa <span style="text-decoration: underline;">zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.</span></p><p style="text-align: justify;">4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole alebo jeho ochorenia je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré spĺňa podmienky na dotáciu k stravovacím návykom. Ak dieťa/žiak nie je prítomné v škole, nemá nárok na stravu. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.</p><p style="text-align: justify;">5. Výdaj obeda od 11,30 hod. do 13,30 hod.</p><p style="text-align: justify;" dir="ltr">6. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín:</p><table border="0"><tbody><tr><td><strong>Veková skupina stravníkov</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Desiata</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Obed    <br /></strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Olovrant</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Nákup potravín</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Dotácia</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Stravný lístok celkom</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Úhrada zákonného zástupcu</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>Úhrada zákonného zástupcu mesačne</strong></td></tr><tr><td>stravník MŠ</td><td style="text-align: center;"> 0,45 €</td><td style="text-align: center;">1,10 € </td><td style="text-align: center;">0,35 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 € <br /></strong></td><td style="text-align: center;">0,- €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>41,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník MŠ/dotácia</td><td style="text-align: center;">0,45 €</td><td style="text-align: center;">1,10 €</td><td style="text-align: center;">0,35 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 €</strong></td><td style="text-align: center;">1,40 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,90 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>0,50 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>11,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ I. stupeň/dotácia</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">1,50 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,50 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">2,10 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,50 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>0,- €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>0,- €</strong></td></tr><tr><td>stravník ZŠ II. stupeň/dotácia</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">1,70 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>1,70 €<br /></strong></td><td style="text-align: center;">2,30 €</td><td style="text-align: center;"><strong>1,70 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>0,- €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>0,- € <br /></strong></td></tr><tr><td>Zamestnanci</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">5,21 €</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;"><strong>2,20 €</strong></td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;"><strong>5,21 €</strong></td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;"><strong>37,- €</strong></td></tr><tr><td>Dospelí stravníci</td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;">5,21 € </td><td style="text-align: center;"> -</td><td style="text-align: center;"><strong>2,20 €</strong></td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;"><strong>5,21 €</strong></td><td style="text-align: center;"><strong>-</strong></td><td style="text-align: center;">-</td></tr></tbody></table><p>7. Spôsoby úhrady stravného:</p><p><span style="text-decoration: underline;">Poštovou poukážkou</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom z osobného účtu v banke na účet školskej jedálne</span>.</p><p>Pri úhrade od augusta /už na mesiac september/je potrebné uviesť <strong>pridelený variabilný symbol - EduID</strong> - číslo pridelené každému dieťaťu/žiakovi. Pri nezadaní správneho variabilného symbolu nebude platba akceptovaná. Výnimka: novo prijaté dieťa/žiak, ktorý nemá EduID, mu budepridelené v priebehu septembra, dovtedy zadajú do  poznámky: meno, priezvisko dieťaťa/žiaka, ročník, MŠ alebo ZŠ.<strong></strong></p><p>Upozornenie: Ak úhrada za stravu nebude včas zrealizovaná (do 25. dňa v mesiaci vopred), nebude Vášmu dieťaťu/žiakovi poskytnutá strava v nasledujúcom mesiaci.</p><p>Vyúčtovanie stravného sa realizuje po skončení školského roka. Preplatok bude rodičovi/zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu (v tvare IBAN), raz ročne v mesiaci júl.</p><p>8. Zákonný zástupca uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do <span style="text-decoration: underline;">25. dňa predchádzajúceho mesiaca</span> na účet školskej jedálne <strong>SK41 0200 0000 0033 6072 7557.</strong></p><p>9. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo platenia včas oznámte!</p><p>10. Podrobnejšie informácie Vám poskytneme v kancelárii školskej jedálne, na tel. čísle 041/4213301.<strong><br /></strong></p> </div></div></div> Sun, 27 Aug 2023 17:22:42 +0000 Anonymný 186 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/%C5%A1kolsk%C3%A1-jed%C3%A1le%C5%88#comments Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách https://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.</p><p style="text-align: justify;">Konsolidované znenie zákona o dotáciách je zverejnené tu: <a href="https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html" target="_blank" title="Externý odkaz na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html" class="external">https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/20230501.html</a></p><p style="text-align: justify;">Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách <strong>od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza </strong>k nasledovným zmenám:</p><h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Výška dotácie na stravu</span>:</strong></h3><p style="text-align: justify;">Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:</p><ol style="text-align: justify; list-style-type: lower-alpha;"><li><strong>1,40 eur</strong> za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,</li><li><strong>2,10 eur</strong> za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,</li><li><strong>2,30 eur</strong> za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.</li></ol><p style="text-align: justify;">Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.</p><h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:</span></h3><p style="text-align: justify;">V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ <span style="text-decoration: underline;">na dieťa, ktoré navštevuje</span>:</p><ol style="list-style-type: lower-alpha;"><li style="text-align: justify;">posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,</li><li style="text-align: justify;">MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),</li><li style="text-align: justify;">MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.</li></ol><p style="text-align: justify;">Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.</p><p> </p> </div></div></div> Thu, 14 Jul 2022 10:36:19 +0000 Anna Birova 439 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/inform%C3%A1cia-k-de%C5%A5om-ktor%C3%A9-s%C3%BA-opr%C3%A1vnen%C3%A9-na-poskytnutie-dot%C3%A1cie-pod%C4%BEa-%C2%A7-4-ods-3-p%C3%ADsm-c-z%C3%A1kona-o#comments Poplatok za MŠ https://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1 <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" title="Poplatok za MŠ" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-311-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/hviezda.jpg" width="232" height="218" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 26. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong> <strong>na mesiac nasledujúci.</strong> Výška mesačného príspevku <strong>10,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa č. 2/2008 dodatok č. 9. V čase letných prázdnin je výška príspevku <strong>15,- €</strong>. V prípade neuhradenia poplatku nebude dieťa do MŠ prevzaté až do splnenia si povinnosti rodičov (viď Školský poriadok). <strong>Príspevok na výchovu a vzdelávanie sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.</strong></p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet číslo <strong>3360689159</strong>, kód banky <strong>0200</strong>. IBAN SK51 0200 0000 0033 6068 9159</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno a priezvisko dieťaťa MŠ</span> (napr. Peter Novák, MŠ), do kolónky variabilný symbol uviesť 20212022.</p><p style="text-align: justify;">Spôsob platenia:</p><p style="text-align: justify;">- september <strong>20,- €.</strong></p><p style="text-align: justify;">- október <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- november <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- december <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Platby za obdobie január až jún 2022 uhrádzať až v nasledujúcom kalendárnom roku</strong></span>. </strong></p><p style="text-align: justify;">- január <strong>20,- €</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong></strong>- február <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- marec <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- apríl <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- máj <strong>10,- €</strong></p><p style="text-align: justify;">- jún <strong>neplatiť!!!!!</strong></p><p>Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za MŠ.</p><p style="text-align: justify;">Za porozumenie a spoluprácu ďakujeme.<br /><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves></w:TrackMoves> <w:TrackFormatting></w:TrackFormatting> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning></w:PunctuationKerning> <w:ValidateAgainstSchemas></w:ValidateAgainstSchemas> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF></w:DoNotPromoteQF> <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables></w:BreakWrappedTables> <w:SnapToGridInCell></w:SnapToGridInCell> <w:WrapTextWithPunct></w:WrapTextWithPunct> <w:UseAsianBreakRules></w:UseAsianBreakRules> <w:DontGrowAutofit></w:DontGrowAutofit> <w:SplitPgBreakAndParaMark></w:SplitPgBreakAndParaMark> <w:DontVertAlignCellWithSp></w:DontVertAlignCellWithSp> <w:DontBreakConstrainedForcedTables></w:DontBreakConstrainedForcedTables> <w:DontVertAlignInTxbx></w:DontVertAlignInTxbx> <w:Word11KerningPairs></w:Word11KerningPairs> <w:CachedColBalance></w:CachedColBalance> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"></m:mathFont> <m:brkBin m:val="before"></m:brkBin> <m:brkBinSub m:val="--"></m:brkBinSub> <m:smallFrac m:val="off"></m:smallFrac> <m:dispDef></m:dispDef> <m:lMargin m:val="0"></m:lMargin> <m:rMargin m:val="0"></m:rMargin> <m:defJc m:val="centerGroup"></m:defJc> <m:wrapIndent m:val="1440"></m:wrapIndent> <m:intLim m:val="subSup"></m:intLim> <m:naryLim m:val="undOvr"></m:naryLim> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> </div></div></div> Thu, 27 Aug 2020 15:37:07 +0000 Anna Birova 311 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/poplatok-za-m%C5%A1#comments Projekt ESF "Škola pre život" https://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: center;"><img src="/sites/default/files/logo_0.png" width="964" height="127" /></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Základná škola s materskou školou, Radoľa 326</span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p><p style="text-align: center;">Názov projektu: <strong>Škola pre život</strong></p><p style="text-align: center;">Kód projektu v ITMS2014+ : <strong>312011S208</strong></p><p style="text-align: center;">Doba realizácie projektu: <strong>08.2019 do 07.2021</strong><strong></strong></p><p style="text-align: center;">Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov<strong></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: justify;">Projekt <strong>"Škola pre život"</strong> sa zameriava na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v Základnej škole s materskou školou v Radoli.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>Hlavné aktivity projektu sú:</strong></p><p style="text-align: justify;">1. Tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1a) Mimoškolská činnosť<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">2. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov.</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2a) Pedagogické kluby</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2b) Vzdelávanie pedagógov<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">3. Koordinácia projektu</p><p style="text-align: justify;"><strong>Cieľové skupiny projektu:</strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">1. Žiaci základnej školy na ISCED 1 a ISCED 2 v šk. rokoch 2019/2020 a 2020/2021<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">2. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Cieľom predloženého projektu je zlepšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov našej školy a zároveň zlepšiť kompetencie učiteľov rozvíjať tieto gramotnosti žiakov.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Realizácia aktivít projektu je navrhnutá komplexne tak, aby boli obsiahnuté všetky ročníky a všetci žiaci našej školy. Aktivity obsahom a rozsahom na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú.<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Očakávané výsledky sú:</p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie prospechu žiakov (zlepšenie klasifikačného priemeru žiakov)<strong></strong></p><p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">- zlepšenie výsledkov žiakov v celonárodnom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9<strong></strong></p><p style="text-align: justify;">Overenie výsledkov projektu: štatistické overenie výsledkov žiakov zapojených do realizácie projektu.</p><p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em>dopytovo-orientovaný projekt</em></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><em><a href="http://www.esf.gov.sk">www.esf.gov.sk</a>, <a href="http://www.minedu.gov.sk">www.minedu.gov.sk</a></em></strong></p> </div></div></div> Tue, 10 Sep 2019 18:04:19 +0000 Anna Birova 413 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/projekt-esf-%C5%A1kola-pre-%C5%BEivot#comments Poplatok za školský klub detí https://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" title="Poplatok za školský klub detí" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-180-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/images.jpg" width="204" height="204" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza <strong>mesačne vždy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca</strong>. Výška mesačného príspevku <strong>10,- €</strong> je stanovená všeobecne záväzným nariadením /VZN/ obce Radoľa.</p><p style="text-align: justify;">Platbu je možné realizovať iba <span style="text-decoration: underline;">poštovou poukážkou</span> alebo <span style="text-decoration: underline;">prevodom na účet</span> číslo <strong>SK51 0200 0000 0033 6068 9159.</strong></p><p style="text-align: justify;">Variabilný symbol:   <strong>20222023</strong></p><p style="text-align: justify;">správa pre prijímateľa: <strong>meno, priezvisko a trieda žiaka</strong></p><p style="text-align: justify;">Prosíme rodičov, aby platby za ŠKD uskutočňovali nasledovne:</p><p style="text-align: justify;">a) za obdobie september až december 2022 v príslušnom kalendárnom roku,</p><p style="text-align: justify;">b) za obdobie január až jún 2023 v nasledujúcom kalendárnom roku.</p><p style="text-align: justify;">Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať <span style="text-decoration: underline;">meno, priezvisko a triedu žiaka</span>, do kolónky variabilný symbol <strong>2022/2023</strong>.</p><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dôrazne žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny na platenie poplatku za školský klub detí a neuhrádzali ho vopred na celý školský rok!</strong></span></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p> </p><p> </p><p style="text-align: justify;"> </p> </div></div></div> Sun, 08 Sep 2019 18:30:54 +0000 Anna Birova 180 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/poplatok-za-%C5%A1kolsk%C3%BD-klub-det%C3%AD#comments UPOZORNENIE https://zsradola.sk/content/upozornenie <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/index_0.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/index_0.jpg" title="UPOZORNENIE" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-218-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/index_0.jpg" width="225" height="225" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p style="text-align: justify;">Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Radoľa 326 <strong>žiada</strong> všetkých rodičov a návštevníkov školy - okrem zamestnancov školy a zásobovania, aby <strong>dôsledne dodržiavali zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel do areálu školy</strong> - je vyznačený aj dopravnou značkou. Ide nám hlavne o bezpečný pohyb žiakov v areáli školy. Dodržiavanie zákazu bude sledované.</p> </div></div></div> Wed, 28 Nov 2018 11:11:52 +0000 Jana Obernauerova 218 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/upozornenie#comments Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany https://zsradola.sk/content/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-mlad%C3%BDch-z%C3%A1chran%C3%A1rov-civilnej-ochrany-0 <section class="field field-name-field-hodnotenie field-type-fivestar field-label-inline clearfix view-mode-rss"><h2 class="field-label">Hodnotenie fotogalerie:&nbsp;</h2><div class="field-items"><div class="field-item even"><div class="clearfix fivestar-average-stars fivestar-average-text"><div class="fivestar-static-item"><div class="form-item form-type-item"> <div class="fivestar-craft"><div class="fivestar-widget-static fivestar-widget-static-vote fivestar-widget-static-5 clearfix"><div class="star star-1 star-odd star-first"><span class="off">0</span></div><div class="star star-2 star-even"><span class="off"></span></div><div class="star star-3 star-odd"><span class="off"></span></div><div class="star star-4 star-even"><span class="off"></span></div><div class="star star-5 star-odd star-last"><span class="off"></span></div></div></div> <div class="description"><div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Zatiaľ nehodnotené</span></div></div> </div> </div></div></div></div></section><div class="field field-name-field-fotografie field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item"> <div class="galleryformatter galleryview galleryformatter-greenarrows"> <div class="gallery-slides" style="width: 500px; height: 312px;"> <div class="gallery-frame"> <ul> <li class="gallery-slide" id="slide-0-field_fotografie-375"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/sutaz-mladych-zachranarov-civilnej-ochrany//20170519_121457.jpg?itok=GT3lgTkN" title="Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-375]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/sutaz-mladych-zachranarov-civilnej-ochrany//20170519_121457.jpg?itok=h0YMtgIw" width="500" height="312" alt="" title="Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany" /> </li> </ul> </div> </div> </div> </figure> </div> </div> Sun, 28 May 2017 17:52:39 +0000 Anna Birova 375 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE-mlad%C3%BDch-z%C3%A1chran%C3%A1rov-civilnej-ochrany-0#comments Exkurzia do regiónu Gemer https://zsradola.sk/content/exkurzia-do-regi%C3%B3nu-gemer-0 <section class="field field-name-field-hodnotenie field-type-fivestar field-label-inline clearfix view-mode-rss"><h2 class="field-label">Hodnotenie fotogalerie:&nbsp;</h2><div class="field-items"><div class="field-item even"><div class="clearfix fivestar-average-stars fivestar-average-text"><div class="fivestar-static-item"><div class="form-item form-type-item"> <div class="fivestar-craft"><div class="fivestar-widget-static fivestar-widget-static-vote fivestar-widget-static-5 clearfix"><div class="star star-1 star-odd star-first"><span class="off">0</span></div><div class="star star-2 star-even"><span class="off"></span></div><div class="star star-3 star-odd"><span class="off"></span></div><div class="star star-4 star-even"><span class="off"></span></div><div class="star star-5 star-odd star-last"><span class="off"></span></div></div></div> <div class="description"><div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Zatiaľ nehodnotené</span></div></div> </div> </div></div></div></div></section><div class="field field-name-field-fotografie field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item"> <div class="galleryformatter galleryview galleryformatter-greenarrows"> <div class="gallery-slides" style="width: 500px; height: 312px;"> <div class="gallery-frame"> <ul> <li class="gallery-slide" id="slide-0-field_fotografie-374"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_110805.jpg?itok=5QKeMJmo" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 1" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-374]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_110805.jpg?itok=ra7Uc-wL" width="500" height="312" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 1" /> </li> <li class="gallery-slide" id="slide-1-field_fotografie-374"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_120617.jpg?itok=SN0dBVZ4" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 2" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-374]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_120617.jpg?itok=aSr70oF3" width="500" height="312" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 2" /> </li> <li class="gallery-slide" id="slide-2-field_fotografie-374"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_141752.jpg?itok=R9pzxb52" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 3" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-374]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_141752.jpg?itok=dNvguoxG" width="500" height="312" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 3" /> </li> <li class="gallery-slide" id="slide-3-field_fotografie-374"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_142303.jpg?itok=omx7uah8" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 4" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-374]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_142303.jpg?itok=yIr5MUJY" width="500" height="312" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 4" /> </li> <li class="gallery-slide" id="slide-4-field_fotografie-374"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/large/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_143254.jpg?itok=9CHYz5Ug" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 5" class="shownext colorbox" rel="gallery-[field_fotografie-374]"><span class="view-full" title="View the full image">View the full image</span></a><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_143254.jpg?itok=7Zw9eUQM" width="500" height="312" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 5" /> </li> </ul> </div> </div> <div class="gallery-thumbs" style="width: 500px;"> <div class="wrapper"> <ul> <li class="slide-0" style="width: 121px;"><a href="#slide-0-field_fotografie-374"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_thumb/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_110805.jpg?itok=OZ6i72fK" width="121" height="75" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 1" /></a></li> <li class="slide-1" style="width: 121px;"><a href="#slide-1-field_fotografie-374"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_thumb/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_120617.jpg?itok=RNkqRDJ-" width="121" height="75" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 2" /></a></li> <li class="slide-2" style="width: 121px;"><a href="#slide-2-field_fotografie-374"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_thumb/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_141752.jpg?itok=DS9yCzf1" width="121" height="75" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 3" /></a></li> <li class="slide-3" style="width: 121px;"><a href="#slide-3-field_fotografie-374"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_thumb/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_142303.jpg?itok=pSJQguBS" width="121" height="75" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 4" /></a></li> <li class="slide-4" style="width: 121px;"><a href="#slide-4-field_fotografie-374"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/styles/galleryformatter_thumb/public/fotogaleria/exkurzia-do-regionu-gemer//20170504_143254.jpg?itok=-gQTAc2v" width="121" height="75" alt="" title="Exkurzia do regiónu Gemer image 5" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </figure> </div> </div> Sun, 28 May 2017 17:27:48 +0000 Anna Birova 374 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/exkurzia-do-regi%C3%B3nu-gemer-0#comments Poďakovanie https://zsradola.sk/content/po%C4%8Fakovanie <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden view-mode-rss"> <div class="field-items"> <figure class="field-item" rel="og:image rdfs:seeAlso" resource="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/antechnet.jpg"> <a href="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/antechnet.jpg" title="Poďakovanie" class="colorbox" data-colorbox-gallery="gallery-node-341-i4ixVxIZXx4"><img typeof="foaf:Image" src="https://zsradola.sk/sites/default/files/IkonkyClankov/antechnet.jpg" width="184" height="41" alt="" title="" /></a> </figure> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-rss"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"> <p>Ďakujeme spoločnosti AntechNet, s. r. o. za bezplatné poskytnutie služby vysokorýchlostného internetu pre našu Základnú školu s materskou školou, Radoľa 326.</p><p>Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ</p> </div></div></div> Mon, 02 May 2016 06:35:21 +0000 Anna Birova 341 at https://zsradola.sk https://zsradola.sk/content/po%C4%8Fakovanie#comments