Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti AntechNet, s. r. o. za bezplatné poskytnutie služby vysokorýchlostného internetu pre našu Základnú školu s materskou školou, Radoľa 326.

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ