História obce

Územie Radole bolo osídlené už v predhistorickom období. Dokladujú to archeologické nálezy z doby kamennej aj doby bronzovej. Ďalšie doklady osídlenia obce slovanským osídlením pochádzajú z 9. – 12. storočia

Prvý písomný záznam o Radoli, konkrétne fary je v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 – 37. Archeologické výskumy však potvrdzujú, že obec vznikla skôr. V lokalite Koscelisko boli odkryté múry stredovekého kostola, najstaršej stavebnej pamiatky na Kysuciach, ktorého výstavba sa začala v polovici 13. storočia. Vtedy už obec musela existovať. Pri výskume bola nájdená 8 cm vysoká kostená soška svätice zo 14. storočia. Kostol a fara neslúžili len samotnej obci Radoľa, ale aj pre už osídlené blízke okolie.

Ďalšia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1438 v súvislosti s darovaním feudálneho panstva Budatín, do ktorého Radoľa patrila, Jurajovi z Hatného. Budatínske panstvo zriadilo v obci svoj majer, ktorého sídlom sa stal kaštieľ postavený v druhej polovici 16. storočia. Na majeri sa choval dobytok, boli tam dva rybníky, kapustnisko, ovocná záhrada, pivovar s dvoma chmelnicami, pálenica, mlyn a píla.


Po vzniku 1. ČSR (28. októbra 1918) sa obyvatelia obce zaoberali aj drotárstvom, podomovým obchodom a sezónnymi poľnohospodárskymi prácami.  V obci bolo v roku 1958 založené a v roku 1973 po spojení s Jednotným roľníckym družstvom Oškerda rozšírené JRD Mier so sídlom v Radoli.  Od 1973 do roku 1993 bola Radoľa miestnou časťou Kysuckého Nového Mesta. Po referende v roku 1992 sa Radoľa stala samostatnou obcou.

                                                                                                                            autor: Mgr. Lenka Ščambová
 


Ďalšie informácie si môžete prečitať na nasledujúcich odkazoch: