Ochrana osobných údajov - GDPR

Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

Základná škola s materskou školou, Radoľa 326

Radoľa 326, 023 36  Radoľa, Slovenská republika, IČO: 42388660

Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ školy

(ďalej len "prevádzkovateľ")

 

V súlade s ustanovením § 44, ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

Meno a priezvisko: Anna Bírová

Telefónne číslo: 041/4212443

Emailová adresa: zsradola@zsradola.edu.sk