Organizácia školského roku 2021/2022

 

 PRÁZDNINY

POSLEDNÝ DEŇ VYUČOVANIA PRED ZAČATÍM PRÁZDNINTERMÍN PRÁZDNIN

 ZAČIATOK VYUČOVANIA PO PRÁZDNINÁCH

 jesenné

27.október 2021 (streda)28.október - 29.október 2021

 2.november 2021 (utorok)

 vianočné

22.december 2021 (streda)23.december 2021 - 7.január 2022

 10.január 2022 (pondelok)

 polročné

3.február 2022 (štvrtok)4.február 2022 (piatok)

 7.február 2022 (utorok)

 jarné

4.marec 2022 (piatok)7.marec 2022 - 11.marec 2022

 14.marec 2022 (pondelok)

 veľkonočné

13.apríl 2022 (streda)14.apríl 2022 - 19.apríl 2022

 20.apríl 2022 (streda)

 letné

30.jún 2022 (štvrtok)1.júl - 31.august 2022

5. september 2022 (pondelok)

 

Školský rok 2021/2022 bude mať spolu 189 vyučovacích dní.