Úspechy našich žiakov v šk. roku 2009/2010

Športové úspechy

Okresné kolo - cezpoľný beh družstiev (september)

chlapci: 1. miesto (Patrík Žúbor, Mikuláš Ševec, Lukáš Javorík)
dievčata: 1. miesto (Kristína Žúborová, Andrea Šidlová, Dominika Čiliková)
1. miesto Patrík Žúbor

Okresné kolo - 7. ročníka Národnej cyklistickej súťaže (september)

st. žiaci:  1. miesto Martin Dubeň

                 2. miesto Juraj Janik

ml. žiaci: 1. miesto Michal Dubeň

Okresné kolo - Liga Majstrov (október)

        Krajské kolo - cezpoľný beh družstiev (október)

chlapci:  5. miesto (Patrík Žúbor, Mikuláš Ševec)

dievčata: 1. miesto (Kristína Žúborová, Andrea Šidlová)

Beh 17. novembra (november)

7. ročník Vianočného turnaja vo vybíjanej (december)

2. miesto (Ivana Vnuková, Danka Čepelová, Andrea Šidlová, Renáta Ondrušková, Jana Horváthova, Denisa Mrvečková, Katarína Ondrušková, Natália Janíčková, Dominika Kultanová, Laura Hrušková)

8. ročník Vianočného turnaja v halovom futbale (december)

2. miesto (Patrik Žúbor, Lukáš Javorík, Tomáš Svrček, Mikuláš Ševec, Juraj Janik, Radoslav Gajdoš, Martin Kubjatko

5. 3. 2010 okresné kolo v stolnom tenise

2. miesto (Mikuláš Ševec 9. ročník, Jakub Ševec 5. ročník, Patrik Žúbor 9. ročník)

31. 3. 2010 Kvalifikácia na Medzinárodné školské majstrovstvá v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši

6. miesto Patrik Žúbor

Na základe tohto umiestnenia a dosiahnutých výsledkov v rôznych bežeckých disciplínach bol vybratý do reprezentačného družstva SR a v dňoch 19.4. - 24.4.2010 sa zúčastní Majstrovstiev sveta

16. 4. 2010 Jednota Coop - okresné kolo v malom futbale

staršie žiačky - 1. miesto

20. 4. 2010 okresné kolo vo futbale najmladších žiakov

1. miesto - postup na krajské kolo (účasť - 10 miesto)

21. 4. 2010 Jednota Coop - okresné kolo v malom futbale

starší žiaci - účasť

30. 4. 2010 Beh oslobodenia KNM

1. miesto Patrik Žubor

1. 6. 2010 Preteky v cezpoľnom behu v Poľsku

účasť Matúš Holtan 7. B, Michal Javorík 7. B

15. 6. 2010 Školské majstrovstvá Slovenska v atletike ZŠ

beh na 1000 m - Patrik Žubor (2. miesto)


Úspechy v matematike a prírodných vedách :

I. Súťaž Expert :

do celoslovenskej súťaže sa zapojilo 10 žiakov, z ktorých traja získali veľký diplom za umiestnenie do stého miesta :

7.B  Miroslava Kubíková,

9. A Mikuláš Ševec a Ľuboš Jendryščík.

Absolútným víťazom za našu školu v dvoch kategóriach bola Miroslava Kubíková, ktorá v rámci Slovenska obsadila 119. miesto.

II. Pytagoriáda :

školského kola sa zúčastnili 50 detí a z nich do okresného kola postupujú :

3.A  Gregová, Vlčková, Sýkorová, Kubíková, Ondrúšek, Tichá

4.A  Miklášová, Grega

5.A,B  Mokrýšová, Balošák, Ševec

8.A Janíčková

12. 4. 2010 obvodné kolo matematickej Pytagoriády

2. miesto Katarína Janíčková 8. ročník

13. 4. 2010 obvodné kolo matematickej Pytagoriády

3. ročník: 15. miesto - Marika Vlčková, 16. miesto - Tatiana Kubíková, Roman Mozol

4. ročník: 15. miesto - Matúš Grega

5. ročník: 6. miesto - Jakub Ševec

III. Matematická olympiáda : okresné kolo 7. 4. 2010

5. ročník :

               3. miesto : Janka Kuriaková

               4. miesto : Tomáš Hruška

                bez poradia : Natália Rudincová, Jakub Ševec, Jakub Balošák

9. ročník :

               4. miesto : Mikuláš Ševec

               5. miesto : Ľuboš Jendryščík

               7. miesto : Juraj Janík

               bez poradia : Radoslav Gajdoš

MO 4 ročník : deti riešili úlohy v rámci školy, dosiahli pekné výsledky.

MO 6., 7. a 8. ročník prebehne v marci.

24. 3. 2010 krajské kolo Matematickej olympiády

6. miesto Mikuláš Ševec 9. ročník

9. miesto Ľuboš Jendryščík 9. ročník

IV. Klokan :

Do medzinárodnej súťaže Klokan sa zapojilo 61 žiakov našej školy.

Najlepší riešitelia:

Mikuláš Ševec 9. ročník, Mrvečková Denisa 9. ročník, Janíčková Katarína 8. ročník, Kuriak Martin 7.B, Vlčková Marika 3. ročník

V. Fyzikálna olympiáda :

školské kolo ukončili a 12.3. 2010 na okresnom kole o dobré umiestnenie zabojujú žiaci 8. ročníka : Janíčková, Sovíková, Čepelová, Kováčová, Záhradníková, Palúch a Zacher.

12. 3. 2010 okresné kolo Fyzikálnej olympiády

4. miesto Katarína Janíčková 8. ročník

VI. Geografická olympiáda:

17. 3. 2010 krajské kolo Geografickej olympiády

Katarína Zacherová 6. ročník, Mikuláš Ševec 9. ročník - úspešný riešiteľ

VII. Biblická olympiáda:

18. 3. 2010 okresné kolo Biblickej olympiády

6. miesto Katarína Zacherová 6. ročník, Nikola Capeková 6. ročník, Janka Kuriaková 5.A

VIII. Biologická olympiáda:

14. 4. 2010 okresné kolo Biologickej olympiády Poznaj a chráň

zoológia: 1. miesto Katarína Kováčová 8. ročník

11. 5. 2010 krajské kolo biologickej olympiády Kategória E

zoológia: 11. miesto Katarína Kováčová 8. ročník

16. 6. 2010 III. kolo súťaže Rastliny a zvieratá našich lesov

5. ročník - 3. miesto

IX. Hliadka mladých zdravotníkov:

7. 5. 2010 dievčatá 7. ročníka - účasť

X. Včely očami detí (jún):

literárna súťaž - 2. miesto Miriam Madigárová 2. ročník

výtvarná súťaž - 1. miesto žiaci 2. ročníka (spoločná práca)

XI. Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov ZŠ:

16. 4. 2010 Krása slova

účasť - Juraj Janik 9. ročník, Gabriela Zipserová 5. A, Kristína Balošáková 4. ročník,

Petra Ragulová 3. ročník

XII. Výtvarná súťaž:

Biblia očami detí - 2. miesto Timea Lachmanová 7. A


TALENTY 2010 - 9. 6. 2010

ocenenie víťazov okresných kôl postupových súťaží a olympiád

Geografická olympiáda: Jakub Balošák 5. A, Katarína Zacherová 6. ročník, Mikuláš Ševec 9. ročník

Biologická olympiáda: Katarína Kováčová 8. ročník

Pytagoriáda: Katarína Janíčková 8. ročník