Naša škola

Základná škola s materskou školou, Radoľa 326 je plno-organizovaná štátna škola. Máme dve hlavné školské budovy.

V jednej sú triedy pre ročníky 1. - 4., okrem toho 2 triedy školského klubu detí, gymnastická a tanečná zrkadlová sála, školská kuchynka, počítačová učebňa, jazyková učebňa, školská dielňa a školská kuchyňa s jedálňou. V druhej budove majú svoje učebne ročníky 5. - 9., ďalej v nej sú špeciálna fyzikálno-chemická učebňa, jazyková učebňa, počítačová učebňa, hudobná trieda a tiež školská knižnica, ktorá slúži aj verejnosti.

Areál okolo školy je veľký a pekný. Máme jedno multifunkčné (umelé) ihrisko s rozmermi 20x40 m, bežeckú dráhu, pomocné asfaltové basketbalové a tiež volejbalové ihrisko, petangové ihrisko, detské ihrisko a pocitový chodník. Pri škole je veľká športová hala s hracou plochou 20mx40m, ktorá sa plnohodnotne využíva na vyučovanie telesnej výchovy, krúžkovú činnosť a iné aktivity žiakov.

Okolo školy je veľa zelene - trávnaté plochy, kvety, kríky, stromy listnaté a ihličnaté. Panoráma okolia školy je úžasná - nádherná.

Od 01. septembra 2014 sme jeden organizačný celok s materskou školou, ktorá sa nachádza v dolnej časti obce Radoľa. Naša materská škola má dve triedy s kapacitou 47 detí, pekný areál a moderné, ale súčasne útulné zariadenie. Areál škôlky poskytuje priestor na bezpečné športové využitie detí počas pobytu vonku, aj s altánkom, v ktorom sa dá tráviť čas aj v prípade nie ideálneho počasia.