Úspechy našich žiakov v šk. roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 mali naši žiaci veľa možností preukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti na rôznych súťažiach v rámci našej školy, ale aj v okresných a krajských kolách, či dokonca zmerať si svoje sily v rámci celého Slovenska.

KULTÚRA A UMENIE

Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - reprezentovali nás Miriam Madigárová a Alexandra Dubeňová z 9. A, žiačky pripravila p. uč. Zipserová

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - žiakov pripravili p. uč. Zipserová, p. uč. Wágnerová, p. uč. Kubalová a p. uč. Hlatká

Poézia:

2. - 4. ročník

1. miesto Terézia Nová, 4. A (postup do okresného kola)

2. miesto Alžbeta Jarošová, 3. A

3. miesto Nikola Muziková, 2. A

5. - 6. ročník

1. miesto neudelené

2. miesto Vanessa Javoríková, 5. A

3. miesto Peter Kubík, 6. A

7. - 9. ročník

1. miesto neudelené

2. miesto Nikola Sýkorová, 7. A, Monika Haľamová, 8. A

3. miesto Rebeka Kultanová, 8. A

Próza:

2. - 4. ročník

1. miesto Adam Kubík, 4. A (postup do okresného kola)

2. miesto Soňa Vendrinská, 4. A

3. miesto Natália Mrvečková, 3. A

5. - 6. ročník

1. miesto Lucia Holtanová, 5. A (postup do okresného kola)

2. miesto Ema Mičicová, 5. A

3. miesto neudelené

 7. - 9. ročník

1. miesto Rebeca Rebrošová, 8. A (postup do okresného kola)

2. miesto Petra Jančiová, 7. A

3. miesto neudelené

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín - reprezentovali nás Terézia Nová, 4. A, Adam Kubík, 4. A, Lucia Holtanová , 5. A, Rebeca Rebrošová, 8. A - Lucia Holtanová obsadila 3 miesto (žiakov pripravili p. uč. Wágnerová a p. uč. Zipserová)

Biblická olympiáda - dekanátne kolo - reprezentovali nás Lucia Holtanová, 5. A, Natália Maršalová, 8. A, Monika Haľamová, 8. A - žiakov pripravila p. uč. Brisudová

Medzitriedna súťaž "Naša obec ..." - koordinátor p. uč. Ščambová

1. miesto - 9. A (Miriam Madigárová, Lenka Mozolová, Patrícia Javoríková)

2. miesto - 6. A (Tamara Kubalová, S. Záhradníková, Sofia Tkáčiková)

3. miesto - 7. A (Denis Blanárik, Peter Šalata, Nela Červeníková)

Vianočný zvonček - súťaž v speve, koordinátor p. uč. Hlatká

Kategória 1. a 2. ročník:

1. miesto - Elissa Sládeková, 2. A

2. miesto - Noemi Žabková, 2. A

3. miesto - Dorota Palaťková, 1. A

Kategória 3. a 4. ročník:

1. miesto - Ivana Kocúrová, 4. A

2. miesto - Tereza Nová, 4. A

3. miesto - Vanesa Darmová, 3. A

MATEMATIKA A PRÍRODNÉ VEDY

Informatická súťaž I Bobor - zapojili sa žiaci 5. - 9. ročníka pod vedením p. uč. Plošticovej, najlepšie výsledky dosiahol Patrik Šustek, 8. A

Expert - celoslovenská súťaž "geniality show" - výber žiakov pracoval pod vedením p. uč. Plošticovej

Okresné kolo technickej olympiády - reprezentovali nás Patrik Šustek, 8. A, Michal Tichý, 8. A (10. miesto), Michal Rudinec, 7. A (7. miesto) - žiakov pripravila p. uč. Obernauerová

Školské kolo Pytagoriády - zapojili sa žiaci 3. - 5. ročníka, 6. - 8. ročníka - koordinátor p. uč. Plošticová

Okresné kolo Pytagoriády 3., 4., 5. - reprezentovali nás Vanesa Darmová, 3. A, Dominik Bielik, 4. A, Filip Višňák, 4. A, Adam Kubík, 4. A, Matej Pečalka, 5. A, Lucia Holtanová, 5. A - žiakov pripravili p. uč. Kubalová, p. uč. Wágnerová a p. uč. Palúchová

Okresné kolo Pytagoriády 6., 7., 8. - reprezentovali nás Sofia Tkáčiková, 6. A, Timea Boráková, 6. A, Alexandra Kmošková, 6. A, Peter Kubík, 6. A, Michal Zajvald, 6. A, Ján Hromádka, 6. A, Nikola Sýkorová, 7. A, Juraj Pečalka, 7. A, Patrik Šustek, 8. A, Petra Kolibačová, 8. A, Rebeca Rebrošová, 8. A - žiakov pripravili p. uč. Palúchová a p. uč. Plošticová

Školské kolo geografickej olympiády - koordinátor p. uč. Palúchová, žiakov pripravili p. uč. Palúchová a p. uč. Hromádka

5. ročník

1. miesto - Matej Pečalka, 80 bodov

2. miesto - Alžbeta Kapallová, 76 bodov

3. miesto - Lucia Holtanová, 73 bodov

6. ročník

1. miesto - Alexandra Kmošková, 71 bodov

2. miesto - Klaudia Súkeníková, 66 bodov

7. ročník

1. miesto - Juraj Pečalka, 76 bodov

2. miesto - Branislav Madigár, 68 bodov

8. ročník

1. miesto - Patrik Šustek, 82 bodov

2. miesto - Michal Tichý, 67 bodov

9. ročník

1. miesto - Alexandra Dubeňová, 73 bodov

2. miesto - Lucia Dubeňová, 71 bodov

Okresné kolo geografickej olympiády - reprezentovali nás Matej Pečalka, 5. A, Lucia Holtanová, 5. A, Juraj Pečalka, 7. A, Branislav Madigár, 7. A, Patrik Šustek, 8. A - žiakov pripravili p. uč. Palúchová a p. uč. Hromádka

Okresné kolo matematickej olympiády - reprezentovali nás Ema Mináriková, 5. A, Matej Pečalka, 5. A, Lucia Holtanová, 5. A, Jakub Geleta, 5. A, Nina Šusteková, 5. A, Emma Berešíková, 7. A, Juraj Pečalka, 7. A, Branislav Madigár, 7. A, Nikola Sýkorová, 7. A, Michal Rudinec, 7. A, Matej Hruška, 7. A, Petra Kolibačová, 8. A, Rebeka Kultanová, 8. A, Rebeca Rebrošová, 8. A, Patrik Šustek, 8. A, Roman Dubeň, 8. A - žiakov pripravili p. uč. Palúchová a p. uč. Hromádka

Okresné kolo fyzikálnej olympiády - reprezentovali nás Rebeca Rebrošová, 8. A, Patrik Šustek, 8. A, Michal Tichý, 8. A, Rebeka Kultanová, 8. A, Monika Haľamová, 8. A - žiakov pripravila p. uč. Obernauerová

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž - 1. - 8. ročník, koordinátor p. uč. Plošticová, najviac sa darilo:

1. - 4. ročník - zapojilo sa 34 žiakov

3. A - Tomáš Kubík (78,9 %), Liliana Palaťková (81,1 %), Vanesa Darmová (82,2 %)

4. A - Dominik Bielik (93,3 %)

5. - 8. ročník - zapojilo sa 26 žiakov

6. A - Sofia Tkáčiková (85 %)

7. A - Nikola Sýkorová (81,7 %), Juraj Pečalka (82,5 %)

8. A - Petra Kolibačová (83,3 %), Patrik Šustek (90 %)

Školský šampión - Ján Hromádka, 6. A (100 %)

Lesy deťom - zábavno-poznávacia súťaž - reprezentovali nás Nikola Sýkorová, 7. A, Emma Berešíková, 7. A, Branislav Madigár, 7. A - žiakov pripravila p. uč. Gažová

Ryby, rybky, rybičky - medzitriedna súťaž 1. - 4. ročníka - koordinátor p. uč. Hlatká, najviac sa darilo družstvám:

1. ročník - Peter Hruška, Gréta Kubíková, Ján Svrček

2. ročník - Marek Dubač, Jakub Kuba, Matej Kosa

3. ročník - Alžbeta Jarošová, Liliana Palaťková, Natália Birošíková

4. ročník - Adam Kubík, Matej Brňák, Dominik Macúš

Naše Slovensko - vlastivedná súťaž o našom regióne, našej krajine pre 3. a 4. ročník - koordinátor p. uč. Wágnerová

Najúspešnejšie družstvá:

3. A (dievčatá) - Vanesa Darmová, Alžbeta Jarošová, Natállia Birošíková

3. A (chlapci) - Tomáš Kubík, Damián Súkeník

4. A (dievčatá) - Soňa Vendrinská, Nina Berešíková, Vanesa Balošáková

4. A (chlapci) - Filip Višňák, Samuel Kováčik, Adam Kubík

Vyhodnotenie zberu papiera za školský rok 2016/2017 - koordinátor p. uč. Gažová

1. A - Kristína Kapliková (10 kg), Peter Hruška (75 kg), Tomáš Svrček (58 kg), Lucia Svrčková (52 kg)

2. A -               -

3. A - Vanesa Darmová (78 kg), Alexandra Kubíková (212 kg) - 2. miesto

4. A - Adam Kubík (10 kg), Filip Višňák (254 kg) - 1. miesto, Vanesa Balošáková (88 kg) - 3. miesto

5. A - Jakub Geleta (38 kg), Daniela Mrvečková (184 kg) - 2. miesto, Stanislava Škulcová (8 kg), Matej Pečalka (50 kg), Lucia Holtanová (16 kg), Simona Rebrošová (23 kg), Erika Hromádková (3 kg), Alžbeta Mária Kapallová (50 kg)

6. A - Ján Hromádka (174 kg) - 3. miesto, Slávka Záhradníková (15 kg), Andrej Kolibač (197 kg) - 1. miesto, Timea Boráková (54 kg), Jakub Piják (114 kg)

7. A - Nela Červeníková (2 kg)

8. A - Michal Tichý (167 kg)

9. A - Alexandra Dubeňová (130 kg), Patrícia Javoríková (47 kg)

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

Okresné kolo v malom futbale - Jednota Cup ZŠ - reprezentovali nás Andrej Kolibač, 6. A, Ján Hromádka, 6. A, Andrej Hájnik 8. A, Miroslav Škorvánek, 8. A, Patrik Šustek, 8. A, Michal Tichý, 8. A, Roman Dubeň, 8. A, Martin Maruš, 9. A, Martin Trnka, 9. A, Peter Raček, 9. A - žiakov pripravil p. uč. Hromádka

Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ - reprezentovali nás Alžbeta Jarošová, 3. A, Michaela Virdzeková, 3. A, Natália Birošíková, 3. A, Karolína Hudecová, 4. A, Ivana Kocúrová, 4. A, Samuel Janík, 4. A, Samuel Kováčik, 4. A, Marek Holtan, 4. A, Filip Višňák, 4. A, Adam Kubík 4. A - žiakov pripravila p. uč. Wágnerová

Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok ZŠ - reprezentovali nás Vanesa Javoríková, 5. A, Simona Rebrošová, 5. A, Lucia Jarošová, 6. A, Rebeca Rebrošová, 8. A, Rebeka Kultanová, 8. A, Petra Kolibačová, 8. A, Terézia Kuriaková, 8. A, Lucia Janíková, 9. A, Lucia Dubeňová, 9. A, Patrícia Javoríková, 9. A, Terézia Bojková, 9. A  - dievčatá obsadili 1. miesto, pripravila ich p. uč. Wágnerová

Okresné kolo vo vybíjanej dievčat - reprezentovali nás Magdaléna Jarošová, 2. A, Natália Birošíková, 3. A, Ivana Kocúrová, 4. A, Terézia Nová, 4. A, Vanesa Javoríková, 5. A, Alžbeta Mária Kapallová, 5. A, Daniela Mrvečková, 5. A, Stanislava Škulcová, 5. A, Klaudia Súkeníková, 6. A, Lucia Jarošová, 6. A - dievčatá obsadili 4. miesto, pripravila ich p. uč. Wágnerová

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat ZŠ - reprezentovali nás Adam Kubík, 4. A, Erika Hromádková, 5. A, Alžbeta Mária Kapallová, 5. A, Simona Rebrošová, 5. A, Jakub Geleta, 5. A, Nela Červeníková, 7. A, Daniel Mokryš, 7. A - dievčatá obsadili 2. miesto

Miniflorbalová liga - reprezentovali nás Adam Kubík, 4. A, Samuel Kováčik, 4. A, Samuel Janík, 4. A, Dominik Bielik, 4. A, Filip Višňák, 4. A, Marek Holtan, 4. A - žiakov pripravila p. uč. Wágnerová

Okresné kolo Mladý záchranár CO - žiakov pripravila p. vych. Kekelyová

1. družstvo - Nikola Sýkorová, 7. A, Emma Berešíková, 7. A, Branislav Madigár, 7. A, Michal Rudinec, 7. A - 1 miesto a postup do celoslovenského kola

2. družstvo - Ján Hromádka, 6. A, Jakub Piják, 6. A, Klaudia Súkeníková, 6. A, Slávka Záhradníková, 6. A - 2. miesto

3. družstvo - Daniela Mrvečková, 5. A, Jakub Geleta, 5. A, Tamara Kubalová, 6. A, Juraj Pečalka, 7. A - 3. miesto

Celoslovenské kolo Mladý záchranár CO - reprezentovali nás Nikola Sýkorová, 7. A, Emma Berešíková, 7. A, Branislav Madigár, 7. A, Michal Rudinec, 7. A - žiakov pripravila p. vych. Kekelyová

Hľadáme nových olympionikov 2017 - atletická súťaž - reprezentovali nás Vanesa Javoríková, 5. A, Erika Hromádková, 5. A, Michal Kováčik, 5. A, Dávid Trubačík, 6. A - žiakov pripravila p. uč. Gregová

Olympijský trojboj ŠKD - žiakov pripravili p. vych. Dudková a p. vych. Kekelyová

OLYMPIJSKÝ DEŇ - koordinátor p. uč. Wágnerová

Vyhodnotenie športových disciplín 1. - 4. ročník:

STOLNÝ TENIS

1. ročník

1. miesto - Kristína Kapliková

2. miesto - Adrián Pavlus

3. miesto - Lucia Svrčková

2. - 4. ročník

1. miesto - Adam Kubík, 4. A

2. miesto - Alexandra Adámková, 4. A

3. miesto - Vanesa Darmová, 3. A

SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA

1. ročník - dievčatá

1. miesto - Nella Višňáková

2. miesto - Andrea Žúborová

3. miesto - Lucia Svrčková

1. ročník - chlapci

1. miesto - Artúr Hudec

2. miesto - Tomáš Svrček

3. miesto - Adrián Pavlus

2. - 4. ročník - dievčatá

1. miesto - Terézia Nová, 4. A

2. miesto - Ivana Kocúrová, 4. A

3. miesto - Michaela Virdzeková, 3. A

2. - 4. ročník - chlapci

1. miesto - Matej Ragula, 3. A

2. miesto - Filip Višňák, 4. A

3. miesto - Filip Trubačík, 2. A

PRESKOK CEZ ŠVIHADLO

1. ročník

1. miesto - Nella Višňáková

2. miesto - Dorota Palaťková

3. miesto - Lucia Svrčková

2. - 4. ročník

1. miesto - Alžbeta Jarošová, 3. A

2. miesto - Vanesa Balošáková, 4. A

3. miesto - Karolína Hudecová, 4. A

VYTRVALOSTNÝ BEH OKOLO UMELEJ TRÁVY (2 kolá - 1. roč., 4 kolá - 2. - 4. roč.)

1. ročník - dievčatá

1. miesto - Andrea Žúborová

2. miesto - Lucia Kopásková

3. miesto - Nella Višňáková

1. ročník - chlapci

1. miesto - Tomáš Svrček

2. miesto - Peter Hruška

3. miesto - Lukáš Hošták

2. - 4. ročník - dievčatá

1. miesto - Magdaléna Jarošová, 2. A

2. miesto - Karolína Hudecová, 4. A

3. miesto - Elissa Sládeková, 2. A

2. - 4. ročník - chlapci

1. miesto - Matej Ragula, 3. A

2. miesto - Samuel Kováčik, 4. A

3. miesto - Adam Kubík, 4. A

ŠPRINT NA 40 M

1. ročník - dievčatá

1. miesto - Nella Višňáková

2. miesto - Andrea Žúborová

3. miesto - Kristína Kapliková

1. ročník - chlapci

1. miesto - Artúr Hudec

2. miesto - Tomáš Svrček

3. miesto - Adrián Pavlus

2. - 4. ročník - dievčatá

1. miesto - Alexandra Adámková, 2. A

2. miesto - Timea Tkáčiková, 4. A

3. miesto - Michaela Virdzeková, 3. A

2. - 4. ročník - chlapci

1. miesto - Samuel Kováčik, 4. A

2. miesto - Filip Višňák, 4. A

3. miesto - Filip Trubačík, 2. A

STREĽBA FUTBALOVOU LOPTOU NA BRÁNU

1. miesto - Marek Belanec, 4. A

2. miesto - Filip Višňák, 4. A

3. miesto - Jakub Kuba, 2. A

Najlepší športovec - športovkyňa mladších žiakov 1. - 4. ročníka: Filip Višňák, 4. A a Nella Višňáková, 1. A

Vyhodnotenie športových disciplín 5. - 9. ročník:

HOD BASKETBALOVOU LOPTOU NA KôŠ

5. - 6. ročník

1. miesto - Sofia Tkáčiková, 6. A

2. miesto - Alžbeta Mária Kapallová, 5. A

3. miesto - Erika Hromádková, 5. A

7. - 9. ročník

1. miesto - Denis Blanárik, 7. A

2. miesto - Andrej Hájnik, 8. A

3. miesto - Peter Šalata, 7. A

SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA

5. - 6. ročník - dievčatá

1. miesto - Erika Hromádková, 5. A

2. miesto - Alžbeta Mária Kapallová, 5. A

3. miesto - Daniela Mrvečková, 5. A

5. - 6. ročník - chlapci

1. miesto - Michal Kováčik, 5. A

2. miesto - Marek Griga, 5. A

3. miesto - Ján Hromádka, 5. A

7. - 9. ročník - dievčatá

1. miesto - Lucia Janíková, 9. A

2. miesto - Rebeka Kultanová, 8. A

3. miesto - Petra Kolibačová, 8. A

7. - 9. ročník - chlapci

1. miesto - Daniel Harcek, 9. A

2. miesto - Jakub Minár, 8. A

3. miesto - Martin Judák, 9. A

VYTRVALOSTNÝ BEH OKOLO UMELEJ TRÁVY - 8 kôl

5. - 6. ročník - dievčatá

1. miesto - Vanesa Javoríková, 5. A

2. miesto - Alžbeta Mária Kapallová, 5. A

3. miesto - Nikola Lysiková, 5. A

5. - 6. ročník - chlapci

1. miesto - Dávid Trubačík, 6. A

2. miesto - Michal Zajvald, 6. A

3. miesto - Samuel Kováčik, 5. A

7. - 9. ročník - dievčatá

1. miesto - Miriam Madigárová, 9. A

2. miesto - Terézia Kuriaková, 8. A

3. miesto - Nela Červeníková, 7. A, Rebeka Kultanová, 8. A

7. - 9. ročník - chlapci

1. miesto - Martin Trnka, 9. A

2. miesto - Jakub Minár, 8. A

3. miesto - Marek Vlček, 7. A

ŠPRINT NA 60 M

5. - 6. ročník - dievčatá

1. miesto - Vanesa Javoríková, 5. A

2. miesto - Erika Hromádková, 5. A

3. miesto - Daniela Mrvečková, 5. A

5. - 6. ročník - chlapci

1. miesto - Dávid Trubačík, 6. A

2. miesto - Michal Zajvald, 6. A

3. miesto - Michal Kováčik, 5. A

7. - 9. ročník - dievčatá

1. miesto - Lucia Janíková, 9. A

2. miesto - Miriam Madigárová, 9. A

3. miesto - Rebeka Kultanová, 8. A

7. - 9. ročník - chlapci

1. miesto - Jakub Minár, 8. A

2. miesto - Martin Trnka, 9. A

3. miesto - Marek Vlček, 7. A

BEDMINTON - PRIHRÁVKY VO DVOJICIACH

1. miesto - Patrícia Javoríková, 9. A, Lucia Janíková, 9. A

2. miesto - Denis Bugáň, 6. A, Slávka Záhradníková, 6. A

3. miesto - Rebeca Rebrošová, 8. A, Petra Kolibačová, 8. A

STREĽBA FUTBALOVOU LOPTOU NA BRÁNU

1. miesto - Miroslav Škorvánek, 8. A

2. miesto - Martin Trnka, 9. A

3. miesto - Patrik Šustek, 8. A

VEDOMOSTNÝ TEST

1. miesto - Petra Jančiová, 7. A, Ema Putoríková, 7. A

Najlepší športovec - športovkyňa starších žiakov 5. - 9. ročníka: Lucia Janíková, 9. A, Martin Trnka, 9. A, Jakub Minár, 8. A

Cezpoľný beh - školská súťaž - koordinátor p. uč. Ševecová

1. kategória (1. - 2. ročník)

1. miesto - družstvo 2. A (kapitán Magdaléna Jarošová)

2. miesto - družstvo 1. A (kapitán Gréta Kubíková)

3. miesto - družstvo 2. A (kapitán Lukáš Zajvald)

2. kategória (3. - 4. ročník)

1. miesto - družstvo 4. A (kapitán Filip Višňák)

2. miesto - družstvo 4. A (kapitán Sebastian Kultan)

3. miesto - družstvo 3. A (kapitán Peter Macúš)

3. kategória (5. - 6. ročník)

1. miesto - družstvo 5. A (kapitán Alžbeta Mária Kapallová)

2. miesto - družstvo 6. A (kapitán Dávid Trubačík)

3. miesto - družstvo 5. A (kapitán Ema Mináriková)

4. kategória (7., 8., 9. ročník)

1. miesto - družstvo 7. A (kapitán Juraj Pečalka)

Dopraváčik - súťaž zameraná na znalosť dopravných predpisov a značiek a praktické zručnosti v jazde na bicykloch a kolobežkách - koordinátor p. uč. Ševecová

Najšikovnejšie družstvá v teoretickej časti:

1. A - Natália Svrčková, Andrea Žúborová, Dorota Palaťková

2. A - Noemi Žabková, Simona Janíková, Stanislav Kohút

3. A - Vanesa Darmová, Alžbeta Jarošová, Natália Birošíková

Výsledky v praktickej časti:

Bicykle - 1. kategória

1. miesto Adam Julény, 2. A

2. miesto Lukáš Zajvald, 2. A

3. miesto Matúš Tichý, 1. A

Bicykle - 2. kategória

1. miesto Matej Ragula, 3. A

2. miesto Terézia Nová, 4. A

3. miesto Dominik Bielik, 4. A

Kolobežky - 1. kategória

1. miesto Natália Mrvečková, 2. A

2. miesto Elissa Sládeková, 2. A

3. miesto Nella Višňáková, 1. A

Kolobežky - 2. kategória

1. miesto Matúš Macura, 3. A

Súťaž o najvytrvalejšiu triedu - celoročná súťaž zameraná na čistotu a starostlivosť o triedu, slušné správanie počas vyučovania, prestávok i mimo školy, ochotu pomôcť a poradiť - koordinátor p. uč. Ševecová

Víťazné triedy 1. A a 6. A získali finančný príspevok na koncoročný školský výlet vo výške 50,- €

TALENTY 2017 - CVČ v Kysuckom Novom Meste ocenilo za úspešné riešenie úloh v okresných súťažiach trocho žiakov našej školy Vanesu Darmovú, 3. A, Rebecu Rebrošovú, 8. A a Patrika Šusteka, 8. A

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu svojich tried a našej základnej školy. Víťazom blahoželáme. Ďakujeme i všetkým pedagógom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.