Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - T5-2019

20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - T5-2019.

Koordinátor testovania: Ing. Jana Obernauerová

Harmonogram testovania:

7.30 - 7.45 - schádzanie žiakov. Začiatok administrácie testovania je o 8.00 h. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

 

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k  testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 9.20 h (60 minút) administrácia testu

9.20 – 9.25 h (5 minút) – zbieranie testov, OH a pomocných papierov

9.25 9.50 h (25 minút)prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

9.50 – 9.55 h (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.05 –11.05 h (60 minút) administrácia testu

11.05 – 11.10 h (5 minút) – zbieranie testov a OH

Záver testovania


Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro /nie gumovacie/, pomocný papier na matematiku

Nepovolené pomôcky: kalkulačka, pravítko, zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály, iná literatúra

 

Informácie k testovaniu:

www.nucem.sk, časť Testovanie 5

https://testovanie5.iedu.sk/

http://www.svs.edu.sk/testovanie5.aspx

testovanie5@nucem.sk

 

Harmonogram testovania pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

7.30 - 7.45 - schádzanie žiakov. Začiatok administrácie testovania je o 8.00 h. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.


1. skupina obmedzenia

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k  testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.20 9.35 h (75 minút) administrácia testu /závisí od ukončenia testu všetkých žiakov v skupine - minimálne 60 minút/

9.35 – 9.40 h (5 minút) – zbieranie testov, pomocných papierov a OH

9.40 – 10.05 h (25 minút)prestávka v závislosti od ukončenia testovania v skupine /minimálne 25 minút/

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.05 – 10.10 h (5 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10.10 – 10.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.20 –11.35 h (75 minút) administrácia testu /závisí od začiatku a ukončenia riešenia testu všetkých žiakov v skupine - minimálne 60 minút, nie však skôr ako ostatní žiaci, t.j. najskôr od 10:05/

11.35 – 11.40 h (5 minút) – zbieranie testov a OH

Záver testovania

 

 

Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro /nie gumovacie/, pomocný papier na matematiku, kompenzačné pomôcky/

Nepovolené pomôcky: pravítka, kalkulačky, učebnice, výpisky, študijné materiály, zošity a iná literatúra


Informácie k testovaniu:

www.nucem.sk, časť Testovanie 5

https://testovanie5.iedu.sk/

http://www.svs.edu.sk/testovanie5.aspx

testovanie5@nucem.sk