UPOZORNENIE

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Radoľa 326 žiada všetkých rodičov a návštevníkov školy - okrem zamestnancov školy a zásobovania, aby dôsledne dodržiavali zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel do areálu školy - je vyznačený aj dopravnou značkou. Ide nám hlavne o bezpečný pohyb žiakov v areáli školy. Dodržiavanie zákazu bude sledované.