Aktivity

Názov aktivityZačiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity  
1.1 Angličitina - brána do sveta06/201204/2014
1.2 Prvý stupeň hravo a tvorivo06/201204/2014
1.3 Vyučovacie predmety moderne a netradične06/201204/2014
1.4 Prierezové témy zaujímavo a atraktívne06/201204/2014
2.1 Vzdelávame sa - kráčame s dobou08/201201/2014
Podporné aktivity  
Riadenie projektu05/201204/2014
Publicita a informovanosť05/201204/2014

Novovytvorené učebné materiály

Zrealizované akcie