Informácia pre stravníkov

Upozorňujeme rodičov na možnosť odhlásenia stravy formou sms na tel. čísle 0950 629 339. V sms je potrebné uviesť meno a priezvisko stravníka, triedu a dátum odhlásenia.

Ďakujeme.