Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

 Žiaci a rodičia sa môžu u výchovnej poradkyne informovať počas konzultačných hodín  alebo kedykoľvek po predchádzajúcom dohovore   / telefonicky, osobne /


KONZULTAČNÉ  HODINY na školský rok  2018/2019 :    


 Utorok     8:00 hod - 10:00 hod