Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

 Žiaci a rodičia sa môžu u výchovnej poradkyne informovať počas konzultačných hodín  alebo kedykoľvek po predchádzajúcom dohovore   / telefonicky, osobne /


 


 Utorok     13:30 hod - 15:00 hod